“สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศาสนา”

วันที่ 28 สิงหาคม 2023 คุณพ่อสุภชัย แก้วพวง ร่วมบรรยายสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ศาสนา ณ ร.ร.โรงเรียนศรีอรุโณทัย ระนอง
On August 28, 2023, Father Supachai Kaewpaung attended a seminar on three religions: Catholic, Buddhist, and Islam at Sri Arunothai School Ranong.