“สามเณรที่ดีควรเป็นอย่างไร”

บ้านเณรสติกมาติน สามพราน : วันที่ 21 มีนาคม 2021 คุณพ่อสุภชัย แก้วพวง ผู้ดูแลสามเณรเล็ก อบรมกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้สามเณร หัวข้อ “สามเณรที่ดีควรเป็นอย่างไร”  ที่ห้องประชุมบ้านเณรสติกมาติน สามพราน

error: Content is protected !!