อธิการเจ้าคณะฯ และสมาชิกหมู่คณะภูเก็ต ร่วมใจในการถวาย มิสซาสมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี

หมู่คณะภูเก็ต
วันที่ 12 มิถุนายน 2021 คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการเจ้าคณะฯ และสมาชิกหมู่คณะภูเก็ต ร่วมใจในการถวาย
มิสซาสมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี สงฆ์ผู้รับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักร ผู้ตั้งคณะและบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา ที่วัดน้อยของหมู่คณะภูเก็ต

error: Content is protected !!