“อธิการแขวง คณะสติกมาติน ประเทศไทย”

วันที่ 11-19 พฤษภาคม 2023 คุณพ่อวัฒนศักดิ์ ศรีวรกุล อธิการแขวง คณะสติกมาติน ประเทศไทย
เยี่ยมสมาชิกพระสงฆ์ บราเดอร์ สามเณร หมู่คณะสติกมาติน ประเทศอินเดีย

On May 11-19, 2023 Fr. Joseph Wattanasak Srivorakul, Provincial Superior visited the Indian Community at Kurumassery, Aluva, Kerala, India.