อบรมเกี่ยวกับพิธีกรรมเบื้องต้นและการจัดดอกไม้ในวัด

บ้านเณรเล็กคณะสติกมาติน สามพราน  : วันอาทิตย์ที่  6  มิถุนายน 2021  คุณครูชวนชม  อาจณรงค์  ได้มาเป็นวิทยากรอบรมเกี่ยวกับพิธีกรรมเบื้องต้นและการจัดดอกไม้ในวัดให้แก่สามเณรเล็กคณะสติกมาติน สามพราน เพื่อสามารถให้สามเณรรู้จักและเข้าใจพิธีกรรมและการจัดดอกไม้ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาศาสนภัณฑ์

error: Content is protected !!