เข้าเงียบประจำปี

 ระหว่างวันที่ 17- 20 พฤษภาคม 2021 สังฆานุกรณัฐวุฒิ บุษบก บราเดอร์ ธวัชชัย กระแสสิงห์ บราเดอร์ รัชชานนท์ และบราเดอร์กุลธวัช สังขรัตน์ ร่วมเข้าเงียบประจำปี โดยมี คุณพ่อเอกมัย เหลือหลายเป็นผู้เทศน์ ที่บ้านเณรคณะกาปูชิน สามพราน

error: Content is protected !!