มอบข้าวสารและอาหารแห้งแก่สัตบุรุษช่วงโควิด 19 The pastor of St.Joseph Church distributed food to his parishioners during the Pandemic.

วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร หนองห่าง :   วันที่ 3 มิถุนายน 2021 คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล เจ้าอาวาสวัดและเยาวชนวัดหนองห่าง มอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับสัตบุรุษช่วงโควิด 19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สังคมพัฒนาฯนครราชสีมา

St. Joseph the Worker Church: On June 3, 2021, Fr. Timothy a Stigmaties Priest and the pastor of St.Joseph Church distributed food to his parishioners during the Pandemic.

error: Content is protected !!