“เจ้าอาวาสวัดแม่สาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19”

วันที่ 19 กันยายน 2021 คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล C.S.S. ผู้ดูแลกลุ่มคริสตชนในเขตวัดวัดมาร์ติน เดอ ตูร์ ดอยสะโง้ และหมู่บ้านเขานางนอน และบ้านจ้อง  คุณพ่อแบ่งปันน้ำใจดีของคริสตชนคาทอลิกที่ได้รับมาไปสู่ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโควิด 19 

#ข่าวคณะสติกมาตินประเทศไทย #เดือนกันยายน2021 #หมู่คณะเชียงราย

On September 19, 2021, Father Bancha Apichartworakul, CSS, who in charts the Catholic group in the area of Martin de Tour chapel, Doi Sa Ngo and Khao Nang Non villages, and Ban Nhong villages. Father distributes the sacks of rice and food to villagers in need of help during the COVID-19 pandemic.

#StigmatinesThailand #September2021 #ChiangraiCommunity

error: Content is protected !!