“เจ้าอาวาสวัดแม่สาย ส่งศีลมหาสนิทแก่คนป่วย”

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย : คุณพ่อบัญชา อภิชาตวรกุล C.S.S. เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และตัวแทนเยี่ยมสัตบุรุษของวัดฯ ออกไปเยี่ยมคนป่วยที่ไม่สามารถมาวัดได้และส่งศีลมหาสนิทให้ด้วย

error: Content is protected !!