เจ้าอาวาสวัด ภูเก็ต มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ให้ครอบครัวที่ได้รับความลำบากโควิด-19″

วัดแม่พระรับเกียรติขึ้นสวรรค์ ภูเก็ต : วันที่ 7กรกฎาคม 2021 คุณพ่อกฤตภาส จูมจันทร์ เจ้าอาวาสวัดแม่พระยกเกียรติขึ้นสวรรค์ภูเก็ต และตัวแทนสภาอภิบาลวัดฯ ได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ ให้ครอบครัวที่รับความลำบากโควิด-19 ในเขตบริเวณวัดฯในรูปแบบวอล์คอินด้วยตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม