“เยี่ยมหมู่คณะนักบวชในมิสซังโคราช”

คุณพ่ออัมรินทร์ พันธ์วิไล C.S.S. ผู้รับผิดชอบแผนกนักบวชสังฆมณฑลนครราชสีมา ออกเยี่ยมหมู่คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี นางรอง และร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกในหมู่คณะด้วย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021.

error: Content is protected !!