หมู่คณะเชียงราย

“พิธีมิสซาปลงศพแก่ดวงวิญญาณ คุณยาย วินเซนจ่า นาเผอะ มูเซอ”
“เจ้าอาวาสวัดแม่สาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด 19”
“พิธีเสกเสาสำหรับสร้างถ้ำแม่พระเมืองลูรด์ บ้านปางริมกรณ์ เชียงราย”
“เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง เชียงราย เดินทางมาเยี่ยมวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟ”
“เจ้าอาวาสวัดแม่สาย ส่งศีลมหาสนิทแก่คนป่วย”
บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อมเยี่ยมการก่อสร้างวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ของแม่พระและนักบุญยอแซฟบ้านปางริมกรณ์ เชียงราย
พิธีปลงศพดวงงวิญญาณ มารีอาบู่ยุ้ม อาซอง
ร่วมถวายพิธีมิสซา สมโภชนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ที่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย
วันอาทิตย์ใบลานวัดนักบุญเปาโล ห้วยแม่เลี่ยม เชียงราย
error: Content is protected !!