“สวดสายประคำเพื่อสันติภาพในโลก ที่ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน ปากจั่น”

วัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ลำเลียง :วันที่ 21 กันยายน 2021 คุณพ่อวรัญญู เหล่าบุญมา เจ้าอาวาสและสัตบุรุษวัดนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี ลำเลียง พร้อมกับพี่น้องชาวพุทธ ร่วมพลังสวดสายประคำและรำถวายพระพรแด่แม่พระ เพื่อสันติภาพในโลก

#ข่าวคณะสติกมาตินประเทศไทย#เดือนกันยายน2021#หมู่คณะระนอง

On September 21, 2021, Father Varanyu Laobunma C.S.S. pastor, the group of Christian, and Buddhists pray the Holy Rosary for the world’s peace then performed a Thai dance to the Blessed Virgin Mary St. Gaspar Bertoni Lamliang, Ranong.

#StigmatinesThailand #September2021 #RanongCommunity

error: Content is protected !!